Ostatnia faza rekrutacji do I edycji “Przewodników”

Najlepszych 60 kandydatów do Szkoły Przywództwa KGHM “Przewodnicy” zostało zakwalifikowanych do ostatniej fazy rekrutacji. Po trudnym teście wiedzy przyjdzie im teraz zmierzyć się z analizą wybranych światowych trendów. Wyniki ich prac w postaci prezentacji wideo będą oceniane przez komisję złożoną z pracowników KGHM.

Kandydaci mają za sobą już dwa etapy rekrutacji: pierwszy, polegający na wysłaniu formularza zgłoszeniowego, który został poddany weryfikacji przez organizatora, oraz drugi – test wiedzy składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Kolejnym będzie przygotowanie wideoprezentacji. Wraz z informacją o zaliczeniu testu, kandydatom został przekazany temat prezentacji oraz termin jej przygotowania.

Co ważne, nie wystarczy wykonać świetny dokument – należy też nagrać swoją prezentację tej pracy. Po otrzymaniu takiego materiału komisja rekrutacyjna będzie oceniać zakres wykonanych badań, analizę materiałów i poprawność wniosków. Co więcej, kandydaci zostaną też ocenieni pod kątem umiejętności wypowiadania się przed kamerą.

Wszystkie szczegóły zadania zostały przekazane uczestnikom na adres mailowy podany podczas rejestracji do programu “Przewodnicy”. Kandydatów prosimy o sprawdzenie poczty! Jeśli wiadomość do Państwa nie dotarła, lub macie wątpliwości co do treści zadania – piszcie do nas jak najszybciej. Termin przesłania prac upływa w poniedziałek o północy!