O projekcie – II edycja

W skrócie

Szkoła Przywództwa KGHM “Przewodnicy” to unikalne w skali Polski działanie polegające na szkoleniu przyszłych liderów sfery biznesowej i społecznej oraz przygotowywanie ich do pełnienia istotnej roli w dynamicznie zmieniającym się świecie. Uczestnicy kursu otrzymają wiedzą i umiejętności niezbędne współczesnym menedżerom. Wykładowcy i trenerzy, którzy będą szkolili przyszłych “Przewodników”, położą szczególny nacisk na praktyczną stronę zarządzania organizacjami, których otoczenie wymusza ciągłą adaptację, innowacyjność i kreatywność.

Projekt „Przewodnicy” adresowany jest do studentów ostatniego roku studiów magisterskich (lub równoważnych studiów II stopnia) oraz do niedawnych absolwentów (do 3 lat po studiach). Dodatkowo do udziału w programie mogą kandydować studenci studiów doktoranckich aż do ich zakończenia.

Na etapie kwalifikacji weryfikowane będą zdolności przywódcze kandydatów, a do udziału w Szkole zakwalifikowani zostaną tylko ci, którzy wykażą się  umiejętnościami w zakresie budowania więzi społecznych oraz zdolnością funkcjonowania w zorganizowanych i hierarchicznych strukturach. Dodatkowymi atutami będą ciekawe projekty realizowane w organizacjach pozarządowych.

Kandydaci i rekrutacja

Rekrutacja jest już otwarta. Pierwszy etap – zgłoszenia przez formularz na stronie kghm.com – trwa do 2 marca. W kolejnych etapach kandydaci przejdą przez test wiedzy oraz przygotują wideoprezentacje, które zostaną ocenione przez komisję rekrutacyjną.

Docelowo udział w programie weźmie 30 uczestników. Cechować ich będzie samodzielność, wysokie zdolności przywódcze, sprawność intelektualna i emocjonalna, zrozumienie zjawisk ekonomicznych i politycznych. Będą to ludzie o ugruntowanych, choć niekoniecznie manifestowanych, patriotycznych i propaństwowych poglądach. Pożądane wśród kandydatów będzie wartościowe doświadczenie w pracy społecznej w fundacjach, stowarzyszeniach, korporacjach studenckich.

Zgłoś się do udziału w projekcie już dziś!

Realizacja

Wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu polityki i gospodarki, analizy i formułowania wniosków, reguł gospodarki wolnorynkowej i podstawowych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, zarządzania strategicznego, zarządzania projektami i organizacji pracy, komunikacji, dyskusji i wystąpień publicznych, innowacyjności i kreatywności oraz przywództwa. Zajęcia w ramach Szkoły prowadzić będą czołowi menadżerowie KGHM, zawodowi trenerzy i doradcy, a także emerytowani generałowie i admirałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w renomowanej firmie doradczej The Spectrum Group.

Efekt

W ramach projektu wyselekcjonujemy grupę kilkudziesięciu młodych liderów-patriotów. Wyposażymy ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do aktywnego zaangażowania się w działania propaństwowe w sferze biznesowej i społecznej. Tak przygotowane kadry będą istotnym wzmocnieniem każdej organizacji, która zdecyduje się na ich zatrudnienie. Szkoła Przywództwa wykształci w uczestnikach również więzi i wzajemną lojalność, które owocować będą jeszcze przez wiele lat po zakończeniu projektu, przyczyniając się do budowania i umacniania elit niepodległej Polski.

Organizator

Organizatorem projektu jest Fundacja Innowacje i Dziedzictwa Kulturowe REVIMINE ufundowana przez KGHM Polska Miedź S.A.