O “Przewodnikach” podczas Forum Ekonomicznego

Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Forum #Krynica2019 uczestniczył w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.

W Porannej Kawie z Praktykiem Biznesu, Nauki i Polityki omówił projekt #PrzewodnicyKGHM.

Jesteśmy na etapie, kiedy oprócz świetnych specjalistów, inżynierów, potrzebujemy także liderów, którzy przeprowadzą polskie organizacje na kolejny, wyższy poziom. Dlatego uruchomiliśmy projekt Przewodnicy KGHM, w ramach którego młodzi ludzie zyskają niepowtarzalną szansę zdobycia unikalnych umiejętności – powiedział na spotkaniu z młodzieżą.

W programie #PrzewodnicyKGHM szukamy ludzi chętnych do zdobywania wiedzy i przekładania jej na praktyczne działania. Wielką wartość dla nas ma też ich zaangażowanie społeczne – powiedziała natomiast Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A. w panelu “Kompetencje przyszłości dla przyszłych liderów” na Forum #Krynica2019

Projekt “Przewodnicy” oficjalnie wystartował!

W dniach 22-25 sierpnia odbył się pierwszy zjazd Szkoły Przywództwa KGHM. Trzydziestka uczestników przez cztery dni intensywnie szkoliła się w obszarach wiedzy i kompetencji, które w przyszłości pozwolą im przewodzić dużym organizacjom. Nauczycielami byli m.in. amerykańscy wojskowi: gen. David Huntoon i adm. Lou Crenshaw a także menedżerowie wysokiego szczebla z KGHM Polska Miedź SA: prezes Marcin Chludziński, Andrzej Kensbok i Piotr Chęciński.

– Szkoła Przywództwa „Przewodnicy” to dla nas projekt z wielu względów strategiczny. Po pierwsze największe polskie spółki mają w mojej ocenie szczególną powinność względem całego społeczeństwa. Ale jest też drugi bardzo prozaiczny powód – chcemy by nasze przyszłe kadry to byli ludzie najzdolniejsi, gotowi do podejmowania wielkich wyzwań i budowania siły polskiego biznesu – podkreśla prezes KGHM Marcin Chludziński, z którym uczestnicy także mieli okazję się spotkać podczas mniej oficjalnej części zajęć. – Cieszę się, że w bardzo krótkim czasie wyłoniliśmy grupę szczególnie zdolnych i zmotywowanych młodych ludzi, którzy dzięki pomocy naszej firmy zdobywają międzynarodową wiedzę i unikalne kompetencje. Jestem przekonany, że za kilka lat zdobyte tutaj doświadczenia i relacje z pomogą naszym „Przewodnikom” osiągać szczyt działalności naukowej, zawodowej oraz społecznej – dodaje.

Czytaj dalej „Projekt “Przewodnicy” oficjalnie wystartował!”

Rekrutacja zakończona!

Dziękujemy wszystkim kandydatom za udział w rekrutacji do projektu “Przewodnicy”. Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy proces selekcji i wybraliśmy grupę, która już 22 sierpnia rozpocznie zajęcia w ramach Szkoły Przywództwa KGHM.

Przypomnijmy: w rekrutacji wzięło udział blisko 150 kandydatów. Przeszli oni trzystopniowy proces selekcji, w ramach którego musieli wysłać obszerne zgłoszenie przez formularz online, następnie przystąpili do testu wiedzy a wreszcie na koniec wykonali i zaprezentowali prezentacje na jeden z trzech zadanych tematów. Co szczególnie cieszy nas jako organizatorów, mimo tej trudnej i długiej ścieżki, na jej końcu otrzymaliśmy bardzo zmotywowaną i wysoko wykwalifikowaną grupę 31 młodych, inteligentnych osób.

Drogą mailową poinformowaliśmy wszystkich kandydatów o wynikach. Prosimy o sprawdzenie maili podanych przy zgłoszeniu. Tam znajdą Państwo wszystkie niezbędne instrukcje.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za udział. Gratulujemy zakwalifikowanym a pozostałym życzymy powodzenia przy kolejnej edycji naszego programu!

Ostatnia faza rekrutacji do I edycji “Przewodników”

Najlepszych 60 kandydatów do Szkoły Przywództwa KGHM “Przewodnicy” zostało zakwalifikowanych do ostatniej fazy rekrutacji. Po trudnym teście wiedzy przyjdzie im teraz zmierzyć się z analizą wybranych światowych trendów. Wyniki ich prac w postaci prezentacji wideo będą oceniane przez komisję złożoną z pracowników KGHM.

Kandydaci mają za sobą już dwa etapy rekrutacji: pierwszy, polegający na wysłaniu formularza zgłoszeniowego, który został poddany weryfikacji przez organizatora, oraz drugi – test wiedzy składający się z 50 pytań jednokrotnego wyboru. Kolejnym będzie przygotowanie wideoprezentacji. Wraz z informacją o zaliczeniu testu, kandydatom został przekazany temat prezentacji oraz termin jej przygotowania.

Co ważne, nie wystarczy wykonać świetny dokument – należy też nagrać swoją prezentację tej pracy. Po otrzymaniu takiego materiału komisja rekrutacyjna będzie oceniać zakres wykonanych badań, analizę materiałów i poprawność wniosków. Co więcej, kandydaci zostaną też ocenieni pod kątem umiejętności wypowiadania się przed kamerą.

Wszystkie szczegóły zadania zostały przekazane uczestnikom na adres mailowy podany podczas rejestracji do programu “Przewodnicy”. Kandydatów prosimy o sprawdzenie poczty! Jeśli wiadomość do Państwa nie dotarła, lub macie wątpliwości co do treści zadania – piszcie do nas jak najszybciej. Termin przesłania prac upływa w poniedziałek o północy!

UPDATE: Kolejny etap rekrutacji do “Przewodników”

Informujemy osoby, które zgłosiły się do naszego programu, że zakończyliśmy I etap rekrutacji polegający na weryfikacji zgłoszeń dokonanych przez formularz na stronie kghm.com. Prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych, których adresy podali Państwo podczas rejestracji!

UPDATE: Nowy termin testu! Ze względu na problemy techniczne test odbędzie się we wtorek, 6 sierpnia o 21:00!

W mailach rozesłanych do kandydatów przekazaliśmy informacje o zakwalifikowaniu do kolejnej fazy rekrutacji lub też o odrzuceniu zgłoszenia. Następnym etapem będzie test wiedzy, który odbędzie się online w poniedziałek 5 sierpnia o godzinie 20:00 wtorek 6 sierpnia o godzinie 21:00.

Kandydaci zakwalifikowani do udziału w teście zostali poinformowani indywidualnie o sposobie zalogowania do platformy egzaminacyjnej. Prosimy dokładnie sprawdzić swoje skrzynki – czasem wiadomości trafiają do folderów “Spam” lub “Niechciane”.

Życzymy powodzenia w kolejnych etapach rekrutacji!

Rusza rekrutacja „Przewodników”

Zainaugurowany przez KGHM w czerwcu 2019 roku  projekt Szkoła Przywództwa „Przewodnicy” wkracza w kolejny etap realizacji. Spółka uruchomiła formularz, za pośrednictwem którego do projektu mogą zgłaszać się chętni kandydaci. Organizatorzy sprecyzowali wymagania wobec uczestników oraz zasady dalszych etapów rekrutacji.

We wtorek, 9 lipca 2019 r. na stronie internetowej spółki https://kghm.com/pl/przewodnicy-formularz-2019 udostępniony został elektroniczny formularz umożliwiający zainteresowanym kandydatom aplikowanie do udziału w I edycji Szkoły Przywództwa KGHM “Przewodnicy”. Równocześnie opublikowano regulamin projektu określający kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy przedsięwzięcia. Opisuje on też jak będzie wyglądać cały proces rekrutacyjny oraz w jakich terminach odbywać się będą planowane w programie Szkoły zajęcia.

Rozpoczęliśmy proces rekrutacji do niezmiernie dla nas ważnego projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy”. Już teraz cieszy się on dużym zainteresowaniem, a wstępne deklaracje udziału złożyło jak dotychczas ponad 150 osób. Wierzę, że uda nam się dotrzeć z precyzyjną informacją o tym przedsięwzięciu do potencjalnych uczestników, co przełoży się na wielu dobrych, zdolnych kandydatów – podkreśla Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. – Jednocześnie mamy świadomość, że końcowy sukces „Przewodników” zależy nie tyle od ilości zgłoszeń, co przede wszystkim od tego, jakie osoby wyrażą chęć udziału w tym projekcie, stąd nasza chęć i dążenie do wytypowania najlepszych. Będziemy starali się osiągnąć to m.in. poprzez bliską współpracę ze skupiającymi młodych ludzi organizacjami i stowarzyszeniami – dodaje.

O udział w projekcie mogą ubiegać się studenci i absolwenci uczelni wyższych w wieku 21-25 lat, którzy mają zaliczone sześć semestrów studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i mogą pochwalić się odpowiednimi wynikami w nauce. W ramach postępowania kwalifikacyjnego sprawdzane będą również predyspozycje przywódcze oraz zdolności do analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

KGHM zaplanował trzystopniowy proces rekrutacji obejmujący analizę
i ocenę profilu kandydata na podstawie informacji zawartych w aplikacji złożonej za pośrednictwem formularza, pisemny test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną. Organizatorzy zakładają, że do drugiej fazy postępowania przystąpi co najmniej 120 osób, z których 60 przystąpi do rozmów kwalifikacyjnych, w trakcie których wyłoniona zostanie docelowa grupa 30. uczestników I edycji Szkoły.

Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane do dnia 31 lipca br., a test i rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostaną w Warszawie w ciągu jednego dnia pomiędzy 5 a 10 sierpnia.

Same zaplanowane w ramach projektu zajęcia potrwają łącznie osiem dni i odbędą się w terminach 22-25 sierpnia, 14-15 września oraz 28-29 września na terenie Warszawy lub w jej okolicach. Organizator pokryje wszystkie koszty związane z dojazdami oraz zakwaterowaniem i wyżywieniem zakwalifikowanych uczestników.

W ramach projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy” KGHM wyszukiwać będzie obiecujących młodych ludzi, których wykształci w obszarach umiejętności, wiedzy oraz zdolności niezbędnych do pełnienia w niedalekiej przyszłości istotnych ról społecznych i biznesowych.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na stronie www.przewodnicykghm.pl

Ruszają „Przewodnicy” – Szkoła Przywództwa KGHM, w której młodych polskich liderów szkolić będą amerykańscy generałowie

KGHM inauguruje projekt „Przewodnicy”. W jego ramach wybrana grupa 30 studentów i absolwentów weźmie udział w cyklu wykładów oraz warsztatów przygotowujących ich do przyszłej pracy w biznesie, administracji i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzić będą eksperci z KGHM Polska Miedź S.A. i uznani doradcy z Polski i Stanów Zjednoczonych, m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA. Proces kwalifikacji chętnych do udziału w projekcie ruszył na stronie www.przewodnicykghm.pl.

Projekt „Przewodnicy” adresowany jest do młodzieży w wieku 21-25 lat z całej Polski. Na etapie kwalifikacji weryfikowane będą zdolności przywódcze kandydatów, a do udziału w Szkole zakwalifikowani zostaną tylko ci, którzy wykażą się  umiejętnościami w zakresie budowania więzi społecznych oraz zdolnością funkcjonowania w zorganizowanych i hierarchicznych strukturach. Dodatkowymi atutami będą ciekawe projekty realizowane w organizacjach pozarządowych.

Przedsięwzięcie jest praktyczną realizacją polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem Szkoły Przywództwa jest również umacnianie pozycji KGHM Polska Miedź S.A. jako atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy, który rozumiejąc swoją rolę w gospodarce dostarcza motywacji, wartości oraz inspiracji także osobom spoza spółki.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu znaczenie zyskują umiejętności dostrzegania i przewidywania związków przyczynowo-skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytyczne myślenie – podkreśla Marcin Chludziński, prezes KGHM.  –Liderów o takich zdolnościach potrzebuje nie tylko KGHM Polska Miedź S.A., ale i polska gospodarka, różnego szczebla administracja, a także trzeci sektor. Wdrażana od kilku lat Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Morawieckiego daje dobre efekty. Jesteśmy na etapie, kiedy oprócz świetnych specjalistów, inżynierów potrzebujemy liderów, którzy przeprowadzą polskie organizacje na kolejny, jeszcze wyższy poziom. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu, w ramach którego młodzi ludzie zyskają niepowtarzalną szansę zdobycia unikalnych umiejętności, które niedługo wykorzystają z pożytkiem dla nas wszystkich – wyjaśnia.

Wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu polityki, reguł gospodarki wolnorynkowej i podstawowych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, analizy i formułowania wniosków, zarządzania projektami i organizacji pracy, komunikacji, dyskusji i wystąpień publicznych, innowacyjności i kreatywności, a także zarządzania strategicznego oraz przywództwa prowadzone będą przez wyższą kadrę menedżerską KGHM Polska Miedź S.A. i uznanych ekspertów oraz trenerów z Polski i Stanów Zjednoczonych. Wśród tych ostatnich znajdą się m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w renomowanej firmie doradczej The Spectrum Group.

Organizowany w ramach Szkoły blok zajęć rozpocznie się w sierpniu. Kolejnym ich etapem będą comiesięczne spotkania weekendowe poświęcone konkretnym ścieżkom tematycznym. Całość zakończy się z końcem października br. Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem „Przewodników” pokryje organizator.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się ze programem oraz do wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Wszystkie dokumenty dostępne będą na stronie internetowej www.przewodnicykghm.pl