O “Przewodnikach” podczas Forum Ekonomicznego

Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych, KGHM Polska Miedź S.A. w ramach Forum #Krynica2019 uczestniczył w Forum Ekonomicznym Młodych Liderów w Nowym Sączu.

W Porannej Kawie z Praktykiem Biznesu, Nauki i Polityki omówił projekt #PrzewodnicyKGHM.

Jesteśmy na etapie, kiedy oprócz świetnych specjalistów, inżynierów, potrzebujemy także liderów, którzy przeprowadzą polskie organizacje na kolejny, wyższy poziom. Dlatego uruchomiliśmy projekt Przewodnicy KGHM, w ramach którego młodzi ludzie zyskają niepowtarzalną szansę zdobycia unikalnych umiejętności – powiedział na spotkaniu z młodzieżą.

W programie #PrzewodnicyKGHM szukamy ludzi chętnych do zdobywania wiedzy i przekładania jej na praktyczne działania. Wielką wartość dla nas ma też ich zaangażowanie społeczne – powiedziała natomiast Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A. w panelu “Kompetencje przyszłości dla przyszłych liderów” na Forum #Krynica2019