Ruszają „Przewodnicy” – Szkoła Przywództwa KGHM, w której młodych polskich liderów szkolić będą amerykańscy generałowie

KGHM inauguruje projekt „Przewodnicy”. W jego ramach wybrana grupa 30 studentów i absolwentów weźmie udział w cyklu wykładów oraz warsztatów przygotowujących ich do przyszłej pracy w biznesie, administracji i organizacjach pozarządowych. Zajęcia prowadzić będą eksperci z KGHM Polska Miedź S.A. i uznani doradcy z Polski i Stanów Zjednoczonych, m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA. Proces kwalifikacji chętnych do udziału w projekcie ruszył na stronie www.przewodnicykghm.pl.

Projekt „Przewodnicy” adresowany jest do młodzieży w wieku 21-25 lat z całej Polski. Na etapie kwalifikacji weryfikowane będą zdolności przywódcze kandydatów, a do udziału w Szkole zakwalifikowani zostaną tylko ci, którzy wykażą się  umiejętnościami w zakresie budowania więzi społecznych oraz zdolnością funkcjonowania w zorganizowanych i hierarchicznych strukturach. Dodatkowymi atutami będą ciekawe projekty realizowane w organizacjach pozarządowych.

Przedsięwzięcie jest praktyczną realizacją polityki społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem Szkoły Przywództwa jest również umacnianie pozycji KGHM Polska Miedź S.A. jako atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy, który rozumiejąc swoją rolę w gospodarce dostarcza motywacji, wartości oraz inspiracji także osobom spoza spółki.

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu znaczenie zyskują umiejętności dostrzegania i przewidywania związków przyczynowo-skutkowych, rozumienia globalnych trendów ekonomicznych, kulturowych i politycznych oraz krytyczne myślenie – podkreśla Marcin Chludziński, prezes KGHM.  –Liderów o takich zdolnościach potrzebuje nie tylko KGHM Polska Miedź S.A., ale i polska gospodarka, różnego szczebla administracja, a także trzeci sektor. Wdrażana od kilku lat Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Premiera Morawieckiego daje dobre efekty. Jesteśmy na etapie, kiedy oprócz świetnych specjalistów, inżynierów potrzebujemy liderów, którzy przeprowadzą polskie organizacje na kolejny, jeszcze wyższy poziom. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie projektu, w ramach którego młodzi ludzie zyskają niepowtarzalną szansę zdobycia unikalnych umiejętności, które niedługo wykorzystają z pożytkiem dla nas wszystkich – wyjaśnia.

Wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu polityki, reguł gospodarki wolnorynkowej i podstawowych zjawisk związanych z jej funkcjonowaniem, mechanizmów finansowych przedsiębiorstw i instytucji, analizy i formułowania wniosków, zarządzania projektami i organizacji pracy, komunikacji, dyskusji i wystąpień publicznych, innowacyjności i kreatywności, a także zarządzania strategicznego oraz przywództwa prowadzone będą przez wyższą kadrę menedżerską KGHM Polska Miedź S.A. i uznanych ekspertów oraz trenerów z Polski i Stanów Zjednoczonych. Wśród tych ostatnich znajdą się m.in. emerytowani generałowie Sił Zbrojnych USA, którzy obecnie pracują w renomowanej firmie doradczej The Spectrum Group.

Organizowany w ramach Szkoły blok zajęć rozpocznie się w sierpniu. Kolejnym ich etapem będą comiesięczne spotkania weekendowe poświęcone konkretnym ścieżkom tematycznym. Całość zakończy się z końcem października br. Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem „Przewodników” pokryje organizator.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się ze programem oraz do wypełnienia wniosku aplikacyjnego. Wszystkie dokumenty dostępne będą na stronie internetowej www.przewodnicykghm.pl